ΠΡΟΦΙΛ - Medipac

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Η MEDIPAC - "Θ. Καζαντζίδης Α.Ε." ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1987 με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή της ΕΤΒΑ στον νομό Κιλκίς.

Αποκλειστικός σκοπός της σύστασης της εταιρίας ήταν η δημιουργία μονάδας κατασκευής χειρουργικών ραμμάτων. Η MEDIPAC ήταν, και παραμένει ακόμη μέχρι σήμερα, η μοναδική παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα με το παραπάνω αντικείμενο.


Ήδη από το 1989 η εταιρία έχει συνάψει αποκλειστικές συμβάσεις για τα προϊόντα της με πολλά από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της Ελλάδος.

Η συνεχής επιδίωξη για υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
αποτέλεσε από την αρχή βασικό στόχο της εταιρίας. Έτσι το 1996 η παραγωγική διαδικασία πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου ποιότητας ISO13485:2012 συμμορφούμενη με τα κοινά εναρμονισμένα τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας( CE mark – οδηγία 93/42/EOK).

Σήμερα η MEDIPAC παράγει μια ευρεία και ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, κατέχει ένα υψηλό ποσοστό της εγχώριας αγοράς και εξυπηρετεί μέσω τρεχουσών συμβάσεων περισσότερα από 90 ελληνικά νοσοκομεία, καθώς και μέρος του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας όπως και εξαγωγές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εταιρία απασχολεί σε μόνιμη βάση 30 άτομα. 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού